Vị Thánh kính ngày 1 tháng 8

0

Alphongsus Liguori

Alphongsus Liguori (sinh 1696- tử 1787) là Đấng Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế và là một trong những thần học gia luân lý vĩ đại nhất trong Giáo Hội. Thánh nhân là quý tử của một nhà quý phái người Neapolitan, là một luật sư rất lỗi lạc cho tới khi một vụ án quan trọng do Ngài biện hộ bị thua kiện. Qua đó, Ngài nhận ra được sự kiện này như một dấu hiệu Ý Chúa muốn Ngài làm điều gì đó. Ngài quyết định bước vào đời dâng hiến. Ngài thụ phong linh mục năm 1726 và sớm trở nên nhà giảng thuyết năng động và cha giải tội uyên thâm. Năm 1732, thánh nhân thành lập Dòng Chúa Cứu Thế đặc biệt chú tâm đến việc loan báo Tin mừng đặc biệt vùng nông thôn nghèo ở Vương quốc Naples. Do sự phân chia về quyền bính trong nội bộ nên Hội Dòng mới này không phát triển trong thời của Ngài. Thánh nhân tiếp tục rao giảng và ngồi tòa cho cộng đoàn Dân Chúa đặc biệt trong các làng mạc, và những xóm thôn cho tới khi sức khỏe Ngài yếu dần. Ngài rất thành công trong sứ vụ. Ngài nhẹ nhàng và quan tâm cách đặc biệt đến những ai rất nhạy cảm về tội lỗi và nỗi niềm băn khoăn bởi vì chính Ngài đã cảm trải qua nỗi đau này. Năm 1745, Ngài in ấn tác phẩm đầu tiên gồm 36 bài viết về thần học và đạo đức. Tác phẩm quan trọng nhất là Thần học Luân lý. Năm 1762, thánh Alphonsus được phong làm Giám mục ở Sant Agatha dei Goti, một giáo phận có ba mươi ngàn người. Ngài tổ chức sắp xếp các mảng sứ vụ trong giáo xứ và nhắn gửi các anh em linh mục của Ngài hãy khiêm tốn đơn sơ trên tòa giảng và động lòng trắc ẩn với tội nhân trong tòa giải tội. Trong nạn đói năm 1763 Ngài đã bán tất cả những gì Ngài có để mua thức ăn cho người đang trong nạn đói. Thánh nhân qua đời năm 1787. Ngài được phong thánh năm 1839, tuyên phong làm Tiến sĩ Giáo hội năm 1871 và được chọn làm Thánh Bổn mạng của các Cha giải tội và các thần học gia luân lý vào năm 1950.

Comments are closed.