Vị Thánh kính ngày 10 tháng 8

0

Lawrence, Phó tế, Tử đạo

Lawrence qua đời năm 258 là một Vị tử đạo hậu Tông đồ nổi tiếng nhất của Rome. Danh tánh của Ngài được nhắc tới trong Kinh nguyện Thánh thể I. Trong sổ sách các thánh tử đạo cổ xưa, việc tử đạo và sự hiện diện của Ngài được lưu lại trong đó, còn những chi tiết về cuộc đời Ngài lại mang tính lịch sử. Là một phó tế, nhưng Ngài cũng chịu tử đạo như Đức Cố Giáo Hoàng Sixtus II trong thời kỳ bách hại đạo dưới triều Hoàng đế Valerian. Ngài rất quảng đại trong việc bố thí. Hầu hết các học giả tin rằng thánh nhân bị chặt đầu sau 4 ngày họ xử Đức Giáo Hoàng Sixtus II và được chôn cất ở Cyriaca, Via Tiburtina.

Comments are closed.