Vị Thánh kính ngày 13 tháng 8

0

Pontian, Giáo hoàng, Tử đạo  —  Hippolytus, Linh mục, Tử đạo

Pontian (mất năm 235, Giáo hoàng tử  năm 230-235) là Vị Giáo hoàng đầu tiên thoái vị, từ chức; Hippolytus (sinh 170 –tử 236) không chỉ là Vị Giáo hoàng đầu tiên trong 39 ngụy Giáo hoàng mà còn là vị ngụy Giáo hoàng duy nhất được phong thánh. Cả hai ngài đều là các Vị tử đạo. Pontian là người Roman. Triều đại Giáo hoàng của Ngài rất bình an chỉ trừ mấy tháng cuối nhiệm kỳ, Giáo hội sống dưới triều của Vị Hoàng đế Severus, người rất khoan dung nhân hậu. Maximinus Thrax kế vị Hoàng đế Severus vào tháng 3 năm 235 đã phát động một phong trào bạo động chống lại các nhà lãnh đạo Kitô giáo. Hoàng đế Maximinus bắt Giáo hoàng Pontian và ngụy Giáo hoàng Hippolytus. Cả hai vị bị tống ngục ở Rome và sau đó đưa đi lưu đày ở Sardinia – gọi là đảo chết – để làm việc trong các quặng mỏ. Trục xuất đi lưu đày là chuyện bình thường trong cuộc sống và rất ít người sống sót. Thấy được điều đó, Ngài mong ước để có người kế nhiệm
Ngài dẫn dắt cộng đoàn Dân Chúa sớm hết sức có thể; vì thế, Đức Pontian xin thoái vị ngày 28 tháng 9 năm 235 – đây là niên biểu đầu tiên được lưu lại trong lịch sử triều đại Giáo hoàng. Quả thực, Pontian và Hippolytus không còn sống sót sau cách đối xử và điều kiến sống quá khắc nghiệt ở Sardinia. Chưa tròn một tháng bãi nhiệm, Đức Giáo Hoàng Pontian qua đời. Người ta cho rằng Pontian và Hippolytus đã hòa giải trong lúc bị giam tù và bị lưu đày. Khi Đức Giáo hoàng Pontian thoái vị, Hippolytus cũng bãi bỏ chức Giám mục ở Rome và thuyết phục các môn sinh của Ngài hãy chấm dứt cuộc ly giáo. Do đó, sự hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo được khôi phục và canh tân. Lịch phụng vụ Công giáo mừng kính lễ hai Vị.  

Comments are closed.

phone-icon