Vị Thánh kính ngày 16 tháng 8

0

Stephen Hungary, Vua

Stephen Hungary (sinh 975-tử 1038) đã hiệp nhất và Kitô hóa anh chị em Hungary. Ngài là quý tử của Quận công thứ ba của Hungary, chịu phép thanh tẩy và lấy tên István hay còn gọi là Stephen năm lên 10 tuổi khi thân phụ Ngài là một Kitô hữu. Stephen kết hôn năm 20 tuổi và hai năm sau – năm 997 đã nối ngôi cha lãnh đạo dân Magyar. Ngài củng cố quyền lực chính trị với các nhà lãnh đạo đối thủ, chọn Kitô giáo làm tôn giáo chính cho quốc gia Ngài và áp đặt một mô hình Kitô giáo tuyệt đối trên đất nước này. Đồng thời, Ngài quảng đại với người nghèo và thường giả trang để phân phát lương thực cho họ. Ngài qua đời ngày 15 tháng 8 năm 1038. Ngài đã làm nhiều phép lạ. Ngài được phong thánh năm 1083. Hồi tháng 8 năm 2000, Giáo phụ Bartholomew I thành Constantinople chân nhận Stephen là Vị thánh bổn mạng cho Chính thống giáo.     

Comments are closed.