Vị Thánh kính ngày 17 tháng 8

0

Joan Thánh giá, Đấng Sáng lập

Joan Thánh giá (sinh 1666- tử 1736) là Đấng Sáng lập Dòng St. Anne Providence. Jeanne Delanoue là người con út trong gia đình có 12 anh chị em, sinh ra tại Saumur, Anjou ở Pháp. Chị trông coi cửa hàng bán đồ tôn giáo cho gia đình chị sau khi phụ mẫu qua đời. Chị bị tính tham lam và không nhạy cảm với những người hành khất cầu thực khống chế Chị. Đêm vọng lễ Hiển linh năm 1693, một cụ bà lôi thôi nhếch nhác đi hành hương từ thánh điện này tới thánh điện kia đứng trước cửa nhà chị và thỉnh cầu những ngôn từ rất thân thương với Thiên Chúa. Joan đã cho cụ bà lưu lại đó rồi lắng nghe những bài nói chuyện và ăn chay của cụ bà. Sau một cảm nghiệm hoán cải 3 ngày Joan dâng hiến cuộc đời nhằm phục vụ người nghèo. Chị tiếp đón và chăm sóc cho rất nhiều người nghèo. Căn hộ của Chị được nhiều người biết đến – Mái ấm Quan phòng. Năm 1704, Chị và hai người thanh nữ khác nữa đã trở thành những nhân vật nòng cốt cho việc hình thành một Hội dòng mới có tên là Hội Dòng St. Anne Providence. Joan đã lấy tên trong Dòng là Joan Thánh giá. Chị khởi xướng trạm xá địa phương đầu tiên giành cho người hấp hối. Khoảng thời gian Chị qua đời, Hội dòng đã thành lập được 12 cộng đoàn, trung tâm phục vụ người hấp hối, và trường học. Chị đã được xem là thánh sống rồi. Chị qua đời ngày 17 tháng 8 năm 1736 và được phong thánh năm 1982.

Comments are closed.