Vị Thánh kính ngày 18 tháng 8

0

Helen, Nữ hoàng

Helen (sinh 250 – tử 330) là thân mẫu của Constantine, Hoàng đế đầu tiên là người Kitô hữu. Bà sinh ra tại Drepanum ở Bithynia (sau này gọi là Helenopolis), kết hôn với tướng Constantius Chlorus rồi ly dị năm 292.  Ngoài 60 tuổi tức năm 312 Bà trở thành Kitô hữu. Bà ăn mặc rất đơn giản, quảng đại với người nghèo và các nhà thờ, thăm viếng các tù nhân và hành hương Đất Thánh. Bà đã góp công xây dựng những ngôi thánh điện trên núi Olives và ở Bethlehem, các thánh đài, giúp đỡ cho nhiều tu viện, sưu tập các thánh tích, quan tâm tới người nghèo, người mồ côi, và tù nhân. Người ta cho rằng Bà đã tìm thấy cây Thánh giá thật ở đó. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh cho điều đó.   

Comments are closed.