Vị Thánh kính ngày 2 tháng 8

0

Eusebius thành Vercelli, Giám mục

Eusebius thành Vercelli là Vị Giám mục sống vào thế kỷ thứ 4 rất nổi tiếng về việc bênh vực đức tin chống lại bè phái Arian. Ngài được nhìn nhận là người đóng góp công sức cho việc hình thành Bản Tín điều Athanasian. Ngài sinh ra ở quần đảo Sardinia nơi mà cha ngài đã bị bắt giữ, xiềng xích và hy sinh tính mạng vì Đức tin. Sau sự cố của thân phụ, thân mẫu đã đưa Ngài sang Roma khi còn rất nhỏ. Ngài được ordained a lector và thi hành nhiệm vụ đó ở Vercelli. Ngài hâm mộ hàng giáo sĩ cũng như giáo dân ở đây. Ngài được tấn phong Giám mục của họ năm 344. Năm 355, một công đồng được triệu tập ở Milan nhằm để tìm ra giải pháp chấm dứt sự phân chia  giữa trường phái Arian và Công giáo về những lời dạy của Công đồng Nicea năm 325. Trong khi các giám mục bị buộc phải ký trên văn bản kết án Athanasius thì Eusebius lại từ chối không ký vào văn bản kết tội đó. Ngài đặt Tín điều của Công đồng Nicea trên bàn và nói rằng tất cả các giám mục đã ký vào văn bản này trước. Nghe biết thế Hoàng đế đã cho triệu mời Eusebius và hai giám mục khác đến và ra lệnh họ phải kết án Athanasius. Hoàng đế đe dọa lấy đi mạng sống của các Ngài nếu họ vẫn từ chối. Cuối cùng, Hoàng đế đã ra lệnh đưa các ngài đi lưu đày. Sau khi Hoàng đế Constantius băng hà năm 361, Tân Hoàng đế Julian đã cho phép các giám mục này hồi hương và trở về với ngai tòa của các ngài. Eusebius tiếp tục nỗ lực và cố gắng để làm lành cuộc xung khắc với trường phái Arian ở phương Đông, kiên nhẫn đợi chờ để tái hoán cải những ai đứng về trường phái Arian. Vào những năm cuối đời của Ngài, người ta không biết nhiều về Ngài ngoại trừ điều này – Ngài qua đời có lẽ tại Vercelli vào ngày 1 tháng 8 năm 371.       

 

Comments are closed.

phone-icon