Vị Thánh kính ngày 25 tháng 8

0

Louis IX, Vua

Louis IX (sinh 1214 – tử 1270) là Vua nước Pháp và là một nhà lãnh đạo Kitô giáo kiểu mẫu. Ngài sinh ra tại Poissy, là con trai của Louis VIII. Ngài làm Vua sau khi thân phụ qua đời năm 1226, còn thân mẫu là Hoàng hậu nhiếp chính cho tới năm 1235. Louis kết hôn với Margaret Provence năm 1234 lúc đó Ngài mới 14 tuổi còn nàng mới 13 tuổi. Do đó, Ngài làm em rể của Vua nước Anh Henry III. Ngài lãnh đạo nước Pháp vào thời hoàng kim với những thành tựu văn hóa, công trình kiến trúc của các ngôi thánh đường theo mô hình Gothic và phát triển các trường đại học. Ngài rất quảng đại với người nghèo, đích thân phân phát thức ăn cho người nghèo, xây cất một bệnh viện cho người nghèo và khiếm thị, thiết lập 3 đan viện, và công bằng nhưng đầy lòng thương xót trong việc thi hành công lý. Đồng thời, Ngài cũng mắc phải nhiều sai lỗi trong thời của Ngài như thái độ của Ngài đối với người Do thái, Muslims, người lạc giáo, người đồng tính và ngay cả những bệnh nhân phong. Năm 1269, Ngài ra lệnh tất cả những người Do thái mang huy hiệu màu đỏ trên ngực và lưng.  Trong cuộc viễn chinh chữ thập năm 1270, Louis đã bị sốt thương hàn và qua đời ngày 25 tháng 8. Ngài được phong thánh năm 1297.

Comments are closed.