Có niềm tin

0

I. GỢI Ý:

Một Người Trưởng, nghĩa là một thủ lãnh, muốn thành công thì phải tin tưởng vào những gì mình làm, phải tin tưởng vào những gì mình kêu gọi người khác làm. Chúng ta chỉ thành công trong việc thực hiện một dự định với điều kiện chính chúng ta là người đầu tiên tin tưởng vào mục đích mà chúng ta nhắm đến và tự tin rằng chúng ta có thể đạt được mục đích đó.

Tin tưởng vào mục đích: Đó là điều kiện tiên quyết, bởi vì Người Lãnh Đạo là người có trách nhiệm đưa một nhóm người cùng thực hiện một mục đích chung, đòi hỏi mỗi người phải vươn lên, phải phấn đấu liên tục. Chúng ta thừa hiểu rằng trong một công cuộc như thế, chúng ta sẽ gặp phải những trở ngại, những sự thiếu thông cảm, những sự ù lì của những người mà chúng ta chịu trách nhiệm.

Tất cả những khó khăn đó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh: nhưng chúng ta chỉ có thể hy sinh cho một ai đó, hay cho một cái gì trổi vượt chúng ta và lôi cuốn chúng ta. Đó là quy luật tâm lý sơ đẳng.

Một Người Trưởng muốn cho cộng đoàn, cho nhóm của mình tiến bộ thì phải ý thức tính chất cao quý của công việc mà tập thể đang tiến hành; chỉ có thế, Người Trưởng mới đủ sức tiến lên và cùng đưa bạn hữu mình tiến lên.

Nhưng tin tưởng vào mục đích thôi thì chưa đủ, còn phải tin vào khả năng có thể thực hiện được mục đích đó. Dĩ nhiên, giữa “những gì có thể thực hiện được” và “thực tế” có một khoảng cách đôi khi khá lớn ( nếu không thì còn cần gì đến Người Trưởng ? ). Nhưng muốn thực hiện được một mục tiêu thì bước đầu tiên là phải tin rằng mục tiêu đó có thể biến thành hiện thực.

Một Người Trưởng không tin tưởng ở thành công là một người chắc chắn sẽ thất bại. Chỉ có những thủ lãnh hăng say mới có những quyết định táo bạo ( cố nhiên là có suy nghĩ ), và những quyết định này được thực hiện với trọn vẹn niềm tin. Kết quả là họ làm được những điều mà người khác cho là không thể làm được.

Để có thể trở thành một thủ lãnh như thế, chúng ta phải khơi dậy nơi mình lòng ham thích trách nhiệm, vì tính chất cao cả của nó. Phải hun đúc lòng mình bằng những ước mơ cao quý. Người nào thấy lý tưởng của mình bị thu hẹp, người ấy dần dần đánh mất niềm tin. Người nào để niềm tin mình tiêu hao, người ấy sẽ không bao giờ là một thủ lãnh thật sự !

II. CÂU HỎI TỰ KIỂM:

1.    Vì sao bạn muốn trở thành một Người Trưởng đích thật ? Phải chăng vì muốn thỏa mãn ý thích được ra lệnh, được tổ chức, được quyền lợi ( ít ra là về tinh thần ), và được mọi người chú ý ? Hay vì bạn muốn biến cuộc đời mình thành một cuộc đời cao đẹp và hữu ích ?

2.    Nếu phải ghi lại lý tưởng của bạn trong một hai hàng trên giấy, bạn sẽ ghi như thế nào ?

3. Bạn thấy mình có khả năng sống chết cho lý tưởng đó ngay bây giờ không ?

4.    Bạn có xem lời dạy: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em !” ( Ga 20, 21 ) là đèn soi cho mọi hành vi của mình khi bạn thi hành nhiệm vụ Người Trưởng không ?

5. Bạn có chọn một phương châm sống và thường xuyên nhớ đến nó không ?

6.    Bạn có dễ dàng bỏ qua khuyết điểm của mình không ?

7.   Bạn có muốn nhóm mình, cộng đoàn mình, đất nước mình ngày càng tốt đẹp hơn không ? Bạn có muốn góp phần thay đổi thế giới này không ?

8.   Bạn có thấy mình đủ sức làm cho thế giới này tốt hơn một tý, đẹp hơn một tý, sạch hơn một tý, hạnh phúc hơn một tý không ?

9.   Bạn có tin tưởng vào những gì mình làm không ?

10.   Bạn có dễ dàng bỏ cuộc hay nhụt chí không ?

III. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

Vì sao có niềm tin lại là phẩm chất đầu tiên của một Người Trưởng ? Làm thế nào để giữ vững niềm tin đó ? Hãy nêu những việc làm cụ thể.

IV. RÈN LUYỆN:

Chọn một việc cụ thể đã nêu khi thảo luận và làm trong tuần. Chọn một câu làm phương châm sống trong tuần, viết bằng nét chữ lớn và dán vào nơi thường thấy nhất, hoặc thuận tiện nhất để có thể đọc đi đọc lại nhiều lần trong ngày. Mỗi ngày hãy chọn một việc khó hơn cái bình thường một chút và hoàn tất nó với niềm tin là mình sẽ làm được.

V. PHƯƠNG CHÂM SỐNG:

“Nếu anh em có Lòng Tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “Rời khỏi đây, qua bên kia !” thì nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” ( Mt 17, 20 ).

 

 

Comments are closed.