Vị Thánh kính ngày 11 tháng 9

0

Protus và Hyacinth, Tử đạo

Protus and Hyacinth là hai vị thánh tử đạo không biết rõ ngày tháng tử đạo, nhưng tên tuổi của họ được ghi chép lại trong danh sách các thánh tử đạo vào thế kỷ thứ tư. Đức Cố Giáo Hoàng Damasus I (366-384) cho rằng họ là anh em với nhau và có lẽ họ cũng được chôn cất gần nhau. Trong quyển niên biểu các thánh tử đạo của thánh Jerome (kính ngày 30 tháng 9) xem họ như là “các bậc thày của Luật Kitô”. Một truyền thống cho rằng họ là hai thái giám giúp việc cho Eugenia – là một người Công giáo và là con gái của thái thú Egypt. Họ là người bạn đồng hành của Chị ấy trong khi Chị bỏ trốn khỏi thân phụ và đã bị chặt đầu cùng với Basilla – một người phụ nữ người Roman đã được họ giúp cho theo đạo. Truyền thống khác lại cho rằng họ là người giúp việc của chị Basilla. Việc tôn sùng Protus và Hyacinth đã khởi sự từ lâu và được phổ biến rộng rãi. Ngày lễ kính nhớ hai vị được viết trong quyển niên biểu các thánh tử đạo và lịch phụng vụ của người Anh cổ nhất.  

Comments are closed.