Vị Thánh kính ngày 17 tháng 9

0

Robert Bellarmine, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Hildegard thành Bingen, Viện phụ

Robert Bellarmine (sinh 1542 – tử 1621) là một thần học gia chuyên về Tín lý Giáo hội có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thời điểm nhóm họp Công đồng Trent (1545-1563) và Công đồng Vatican II (1962-1965). Ngài sinh tại Montepulciano thuộc Tuscany, gia nhập Dòng  Tên năm 1560, dạy Văn học Hy- La trong nhiều năm, và được thụ phong linh mục năm 1570. Ngài giảng dạy nhiều năm ở Bỉ và được bổ nhiệm làm Giáo sư thần học ở trường Cao đẳng Roman – nay là trường Đại học Giáo Hoàng Gregorian ở Rome. Đây là ngôi trường do thánh Ignatius Loyola thành lập năm 1551. Các bài giảng của Ngài được sưu tập lại và làm nên tác phẩm gồm 3 tập nổi tiếng nói về Những thảo luận về cuộc tranh cãi Đức tin Kitô giáo với nhóm lạc giáo thời bấy giờ. Tác phẩm này rất sâu sắc và tổng hợp toàn diện đến nỗi người ta cứ ngỡ rằng đây là tác phẩm của cả một nhóm các học giả hơn là một tác giả.

Năm 1592, Bellarmine làm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Roman và làm Giám tỉnh tỉnh Naples năm 1594. Ba năm sau tức năm 1597, Ngài được triệu về Roma để làm việc trong giáo triều và giữ vai trò là thần học gia của Đức Giáo Hoàng. Một năm sau Ngài được bổ nhiệm làm Hồng Y. Tuy nhiên, đời tư của Ngài vẫn mang đượm nét nếp sống đơn giản và nhiệm nhặt. Quan điểm của Ngài là Giáo Hoàng chỉ có thể thi hành nhiệm vụ của mình liên quan đến với những vấn đề trần thế khi và chỉ khi có đời sống thiêng liêng sâu đậm. Ngài qua đời ngày 17 tháng 9 năm 1621, hưởng thọ 79 tuổi. Ngài được phong làm Tiến sĩ Hội thánh năm 1931 và một năm sau được Đức Cổ Giáo Hoàng Pius XI phong thánh. 

Hôm nay cũng là ngày Dòng Benedictines, Anh giáo và Tân giáo ở Mỹ mừng kính lễ thánh Hildegard Bingen, Viện mẫu Dòng Biển đức (sinh 1098-tử 1179). Chị sinh ở Đức, được thụ giáo với nữ ẩn sĩ – Chân phước Jutta von Spanheim. Một số khác nữa cùng sống với Jutta trong một mái nhà tranh nhỏ. Một đan viện sớm được hình thành theo Tu luật Thánh Biển đức và Chị Jutta làm Viện mẫu. Chị Hildegard gia nhập cộng đoàn Biển đức này khi Chị 15 tuổi và cuộc đời Chị trôi qua êm đềm cho tới khi Chị cảm nghiệm nhiều thị kiến và mạc khải khoảng 17 năm sau khi nhập Dòng. Viện mẫu Jutta qua đời năm 1136 và Chị Hildegard kế nhiệm Chị Jutta và giữ vai trò Viện mẫu. Chị khởi sự bằng một hành trình dài đọc viết nội dung những thị kiến của Chị để lập thành một bản lưu trữ bằng văn bản. Tác phẩm này gồm 3 tập có tựa để Scivias (viết tắt của chữ Latin – sci vias Domini, nghĩa là  “Nhận biết đường của Chúa”) với hình ảnh minh họa do Chị Hildegard. Khi cộng đoàn Chị phát triển mạnh nhanh vượt chỉ tiêu cho một tu viện, Chị đã chuyển sang ở gần Bingen giữa những năm 1147 và 1152. Ở đó, Chị liên lạc với các nhà lãnh đạo và nhiều người danh tiếng khác trong đó có cả Đức Giáo Hoàng và Hoàng đế. Chị sáng tác nhiều bài thơ, kịch, ca vịnh cũng như nhiều tác phẩm chú giải khác về thuốc cũng như lịch sử thiên nhiên và hạnh các thánh. Hildegars qua đời ngày 17 tháng 9 năm 1179, hưởng thọ 80 tuổi.    

Comments are closed.