Vị Thánh kính ngày 18 tháng 9

0

Joseph thành Cupertino, Linh mục

Joseph thành Cupertino (sinh 1603 – 1663) là một tu sĩ Dòng Phan sinh, thường được biết đến với biệt hiệu “tu sĩ bay”. Điều này không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết người ta chọn Ngài là Vị thánh Bổn mạng của các phi hành gia. Ngài sinh ở Giuseppe Desa trong một gia đình nghèo ở Cupertino gần Brindisi, thụ phong linh mục năm 1628 ở Grotella. Ngài nổi danh vì có khả năng chữa lành bệnh và bay trong không gian không do sức lực thể lý. Đã có 70 trường hợp bay được lưu lại trong suốt 17 năm Ngài lưu lại ở Grottela. Việc làm của Thánh nhân đã làm phiền hà đến các Bề trên của Ngài; vì thế, Ngài bị cấm dâng lễ đại chúng, tham gia ca đoàn, đi rước kiệu ăn trong nhà cơm chung trong 35 năm. Ngài qua đời ngày 18 tháng 9 năm 1663 tại Tu viện của các anh em Phan Sinh ở Osimo và được chôn cất ở đó. Năm 1767, Ngài được phong thánh không phải vì những việc bay của Ngài nhưng do lòng kiên tâm, tính hiền lành và sự khiêm nhường của Ngài.

Comments are closed.