Vị Thánh kính ngày 3 tháng 9

0

Gregory Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội thánh

Gregory Cả sinh năm 540 là Vị Giáo hoàng thứ hai trong lịch sử Giáo hội mang danh hiệu Cả chỉ sau Đức Leo I (sinh 440-tử 461). Ngài là Vị Giáo hoàng đầu tiên từng là Đan sĩ và là một trong những cây bút có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giáo triều Rome. Tác phẩm Pastoral Care  của Ngài được nhìn nhận là sứ vụ của Giáo hội – chăm sóc các linh hồn – đã trở thành cuốn sách chỉ nam cho các Giám mục thời Trung cổ. Ngài là con trai của Thượng Nghị sĩ Roma, làm việc cho quốc gia khi còn rất trẻ và sau đó làm quận trưởng của Rome. Năm 573, Ngài đã bán tất cả tài sản của mình, thiết lập 7 đan viện, và phân phát của cải của Ngài cho người nghèo.  Mặc dù chỉ là một phó tế nhưng sau khi Đức Giáo hoàng Pelagius II qua đời năm 590, Ngài được chọn làm Giáo hoàng. Những bức thư đầu của Ngài viết hé mở nỗi buồn của Ngài vì phải bỏ đời sống chiêm niệm mà Ngài đang theo đuổi để gánh lấy những trọng trách nặng nề của một Giáo hoàng.  Những trọng trách đó ngày càng trở nên nặng nề hơn do sự tan vỡ trong dân chúng lúc bấy giờ.

Gregory nhận thấy Ngài bị thu hút không chỉ vào những công việc chính trị và trần thế mà còn có những mối quan tâm đến công việc của Giáo hội và thiêng liêng. Ngài tổ chức những đợt phân phát lương thực cho những người trong nạn đói, mở rộng việc lưu giữ nguồn quỹ, và tái tổ chức những lãnh thổ thuộc giáo triều ở Ý, Sicily, Dalmatia, Gaul và Bắc Phi. Khi quan trấn thủ đế quốc ở Ravenna không làm được gì trước những mối đe dọa của người Lombard, Đức Giáo hoàng đã đứng ra để thi hành quốc sự này và điều đình một cuộc trì hoãn với quận công Spoleto. Khi quan trấn thủ ngừng cuộc trì hoãn này thì người Lombard tiến lến chống lại Rome. Đức Gregory đã giữ được thành phố này bằng cách thỏa ước với Vua nước Lombard và hứa sẽ đóng góp hàng năm. Ngài trở thành nhà lãnh đạo không chỉ thiêng liêng mà còn trần thế của Rome. Ngài đã đàm phán để ký hiệp ước, trao trả quân đội, và chỉ định tướng và thống đốc.

Đồng thời, Ngài cũng rất quan tâm đến nhu cầu canh tân bộ máy điều hành trong Giáo hội. Ngài đưa ra một bộ luật chi tiết.  Thí dụ: có khoản luật nói về việc bầu chọn Giám mục và vai trò điều hành của Ngài ở Ý và buộc các giáo sĩ sống độc thân. Ngài cũng đã tái tạo mối liên hệ tốt đẹp hơn với Giáo hội ở Tây Ban Nha và Gaul. Với nền sẵn có là đời đan sĩ nên Đức Giáo hoàng Gregory là người khởi xướng đầy sinh lực cho đan tu, phụng vụ và cụ thể là trong thánh nhạc. Tên của Ngài gắn liền với nhạc bình ca. Ngài qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604.  

Comments are closed.