Vị Thánh kính ngày 29 tháng 5

0

Maximinux Trier, Giám mục

Maximinux Trier được Đức Jerome và Athanasius xem là một trong những Giám mục can đảm nhất vào thời đại của Ngài. Ngài là người bản xứ Poitiers, nhưng đã sang Trier – thủ đô của đế quốc Tây phương để học và bị thu hút do sự nổi danh của Giám mục Agritius. Cuối cùng, Ngài là vị kế nhiệm Đức Giám mục Agritius năm 333 và trở nên lừng danh về lập trưởng vững chắc và đáng tin cậy của Ngài đứng trước bè phái Ariô và cũng nổi tiếng do lòng hiếu khách và sự trợ giúp đối với các nạn nhân của trường phái này. Người ta cho rằng Ngài đã viết nhiều chuyên đề, nhưng đáng tiếc thay không còn bản văn viết nào của Ngài được lưu giữ bảo tồn.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

  

Comments are closed.