Vị Thánh kính ngày 11 tháng 6

0

Barnabas, Tông đồ

Barnabas sống vào thế kỷ thứ nhất, không phải là một trong nhóm 12 Tông đồ tiên khởi, nhưng được thánh sử Luca và các Giáo phụ thời sơ khai công nhận là Vị Tông đồ do công việc sứ vụ của Ngài trải rộng xa hơn nữa ngoài Giêrusalem. Ngài là một thày Lêvi đến từ Cyprus (Cv 4, 36) và tên thật của Ngài là Giuse. Các Tông đồ đã gọi Ngài là Barnabas, nghĩa là “con trai của nguồn trợ lực, an ủi” có lẽ do tính tình vui vẻ, hào phóng của Ngài. Khi trở nên người môn đệ của Đức Giêsu, Ngài đã bán hết tài sản và dâng tặng những gì Ngài có cho các Tông đồ (Cv 4:36-37). Ngài giới thiệu Phaolô cho các vị lãnh đạo của Giáo hội ở Giêrusalem (Cv 9,27). Ngài và Phaolô tham dự công nghị ở Giêrusalem đã đưa ra vấn nạn về phép cắt bì cho dân ngoại trở lại. Sau đó, Barnabas và Mac-cô đi sang Cyprus nơi mà truyền thống cho rằng Barnabas bị ném đá chết ở thành phố La-Hy ở Salamis trước năm 60 hoặc 61 sau khi xây dựng nhà thờ Cypriote. Không có tài liệu chắc chắn nào nói về việc Barnabas được cứu sống. Bức thư có bút hiệu Barnabas không phải là tác phẩm của thánh nhân bởi lẽ nó được viết vào năm 130. Ngài được nhận làm thánh Bổn mạng của Cyprus.    

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.