Vị Thánh kính ngày 18 tháng 6

0

Gregory Barbarigo, Giám mục

Gregory Barbarigo (sinh 1625 – tử 1697) là một vị lãnh đạo năng động trong Giáo hội vào thế kỷ thứ 17. Sinh ra trong gia đình Venetian quý tộc giàu có, Ngài được thụ phong linh mục năm 1655 và phục vụ người đau bệnh cách tận tụy trong trận đại dịch năm 1657. Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Bergamo năm 1657, làm Hồng y năm 1660, và sau đó chuyển sang Padua năm 1664. Ngài thiết lập một chủng viện và một đại học, dâng cúng một nơi xuất bản báo chí, sưu tập một thư viện tuyệt vời về các giáo phụ, và rất tích cực trong việc duy trì sự tái hiệp nhất với các Giáo hội đông phương đã bị chia ly. Ngài qua đời ngày 15 tháng 6 năm 1697.

                                  Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Phỏng dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.