Vị Thánh kính ngày 19 tháng 6

0

Romuald, Viện phụ

Romuald (sinh năm 950 – tử năm 1027) là Đấng sáng lập Dòng Camaldolese. Sinh ra trong gia đình Ravenna quý tộc, Romuald Onesti đã chạy trốn sang Đan viện Cluniac sau khi thân phụ Ngài bị người trong gia tộc giết chết do việc tranh giành đất đai, tài sản. Lối sống khổ hạnh và đạo đức của Ngài đã gây nhiều khó chịu cho một số anh em khác trong đan viện. Ba năm sau, Ngài đã ra đi và đặt mình dưới sự hướng dẫn tâm linh của một ẩn sĩ gần Venice. Sau này, Ngài lang thang qua khắp miền Bắc nước Ý, thành lập những nhà tu kín, được ủy nhiệm lên đường thi hành sứ vụ cho anh chị em Hung-ga-ry, và ao ước chịu tử đạo. Sức khỏe của Ngài không cho phép, Ngài phải trở về Ý. Bệnh tật đã phá tan những mơ ước hy vọng của Ngài.

Sau thời gian dài học hỏi về các tổ phụ sa mạc, Ngài đã thâm tín rằng con đường cứu độ thì song hành với con đường cô tịch, thinh lặng. Ngài thành lập một đan viện ở Fonte Avellana; sau này, đồ đệ của Ngài là Peter Damian (kính nhớ ngày 21 tháng 2) và một người khác nữa ở Camaldoli tái thiết lập đan viện đó. Sau cùng, đan viện này được phát triển thành dòng Camaldolese. Lối sống đan tu Dòng Biển Đức của Ngài làm nên một chỗ đứng cho các anh em sống đời ẩn sĩ theo sát khuôn mẫu sống của Tu luật thánh Biển đức. Các anh em ẩn sĩ sẽ quy tụ nhau lại để cùng chia sẻ đời sống phụng vụ và bữa ăn huynh đệ; ngoài những sinh hoạt chung này, các anh em sống thinh lặng. Romuald qua đời ngày 19 tháng 6 năm 1027. Phụng vụ Công giáo kính nhớ Ngài ngày này.

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Phỏng dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.