Vị Thánh kính ngày 6 tháng 6

0


Norbert, Giám mục

Norbert (sinh 1080-tử 1134) là Đấng Sáng lập Dòng Premonstratensians và được biết đến như Bộ Luật của nhóm Prémontré hay đơn giản gọi là Norbertines. Ngài chào đời trong một gia đình quý phái tại Xanten ở Rhineland, cũng như bao công tử thuộc gia đình quý phái khác, Norbert là một thày trợ phó tế trong lúc đang sống giữa đời. Năm 1115, một cuộc chạy trốn một sống một còn rất mong manh để thoát khỏi cái chết đã đưa đẩy Ngài đến một cuộc hoán cải ấn tượng tương tự như cuộc hoán cải của Thánh Phao lô Tông đồ.  Norbert thụ phong linh mục năm 1115 và trở thành vị giảng thuyết lưu động lừng danh ở miền Bắc nước Pháp, Đức và Bỉ.

Những nỗ lực của thánh nhân trong việc canh tân bộ luật ở Xanten, và sau đó tại St. Martin ở Laon đã gặp phải nhiều chống đối. Nhưng năm 1115, Ngài nhận được phép lành của Đức Giám mục địa phương cho phép Ngài thành lập một phong trào trong đó có 13 người anh em khác nữa ở thung lung Prémontré . Ngày 25 tháng 12 năm 1121 con số này gia tăng lên tới 40 và tất cả đều tuyên thệ theo Tu luật Thánh Augustin. Họ không được nhìn nhận như là một Cộng đoàn tu trì mới nhưng được xem như là một phong trào cải cách bộ luật tại Laon. Phong trào này lan tỏa ra nhiều quốc gia khác trên thế giới và  thu hút rất nhiều người nam cũng như nữ tham gia phong trào này. Cuối cùng, họ đã nhận được Đức Thánh Cha chuẩn y thành Hội Dòng và Norbert làm Tổng Giám mục thành Magdeburg năm 1126. Norbert qua đời ngày 6 tháng 6 năm 1134 và được phong thánh năm 1582. 

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

 

NORBERT, BISHOP 

Comments are closed.