Vị Thánh kính ngày 9 tháng 6

0

Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ Giáo hội

Columba thành Iona, Viện phụ

Ephrem (sinh 306-tử 373), cũng được gọi là Ephraem thành Syria, là tác giả của nhiều bài thánh ca và các  bài viết chú giải Thánh kinh. Ngài là người Syrian duy nhất được tôn phong danh hiệu Tiến sĩ Giáo hội năm 1920. Thánh nhân sinh ra ở Nisibis (Mesopotamia), lãnh nhận phép Thanh tẩy năm 324 và theo học tại trường Công giáo. Sau khi người Batư chiếm được thành Nisibis năm 363, Ephrem đã  ẩn trốn và sống đời đan sĩ trong một hang động gần Edessa. Trong thời gian ẩn trốn này, Ngài đã viết rất nhiều bài thánh vịnh thánh ca trong đó có 500 bản vẫn còn lưu giữ được và nhiều bài chú giải Thánh kinh Cựu ước và Tân ước. Ngày lễ kính nhớ Ngài chưa có trong lich phụng vụ Công giáo, nhưng Giáo Hội Anh giáo kính nhớ Ngài vào ngày 9 tháng 6.

Columba Iona (sinh 521-tử 597) còn gọi là Columcille và Columbkille, được chào đời ở Ái Nhĩ Lan nhưng lại được nhìn nhận là Vị thánh của Tô Cách Lan. Sinh ra tại Gartan ở Donegal thuộc dòng dõi quý tộc, Ngài được thụ huấn bởi các đan sĩ và sau này đã thành lập nhiều đan viện ở Derry (năm 546). Miền đất này còn được những người xâm lăng  Anh – Durrow và Kells gọi là Londonbery. Do sự bất đồng ý kiến với một số sử gia, Columba cùng với 12 người đồng hành khác rời Ái nhĩ lan năm 565 và đi đến quần đảo Iona thuộc bờ biển tây nam của Tô cách lan. Ngài thành lập một Đan viện nổi tiếng ở Iona và dâng hiến trọn cuộc đời cho việc huấn luyện các đan sĩ, đồng hành tâm linh, sứ giả hòa bình giữa các nhà cầm quyền dân sự và sao chép các bản văn sách thánh. Ngài qua đời trước bàn thờ của Đan viện ngay vào lúc các đan sĩ tụ họp cho giờ Kinh Sáng.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.