Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 23 Thường niên C

0

Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

CHỦ ĐỀ : MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ

I. NHẬP :

“Ai không từ bỏ mình vác thập giá thì không đáng làm môn đệ Ta. Ai không từ bỏ cha mẹ anh chị em thì cũng đáng làm môn đệ Ta”. Để trở thành môn đệ Đức Kitô phải có những điều kiện nhất định : đó là từ bỏ và vác thập giá như chính Chúa đã đi trước và nêu gương.

II. GIẢNG : Xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ cho bài giảng

Kể chuyện thánh Tôma Trần Văn Thiện. Trước lời dụ dỗ ngon ngọt của quan xử án, Tôma Thiện, chàng thanh niên công giáo 19 tuổi đã khẳng khái trả lời : “Tôi không mong chức quyền dưới đất mà chỉ mong chức trọng trên trời ”.

Hình 1 : Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giorđan.

* Ai đã xức dầu cho Chúa Giêsu tại sông Giorđan?

T. Chính Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu.

* Chúa Giêsu được xức dầu để làm gì?

T. Để làm Đấng Thiên sai cứu chuộc nhân loại.

* Ngài cứu chuộc nhân loại bằng cách nào ?

T. Bằng cách dẫn nhân loại đi vào nước trời qua con đường hẹp của sự từ bỏ và hy sinh.

Hình 2 : Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ bên biển hồ Tibêria.

* Chúa kêu gọi các môn đệ để làm gì ?

T. Để tiếp tay với Ngài trong việc loan báo tin mừng cứu độ.

* Muốn trở thành môn đệ theo Chúa phải làm những gì?

T. –  Phải từ bỏ mình vác thập giá.

    –  Phải bỏ cả cha mẹ anh chị em.  

Hình 3 Chúa Giêsu vác thập giá tiến về núi sọ.

* Chúa Giêsu đã làm gì để nêu gương cho ta?

T. – Từ bỏ ý riêng để vâng phục thánh ý Chúa Cha.

    – Ngài đã vác thập giá tiến về núi sọ.

   – Qua đó Ngài đem lại hạnh phúc và sự sống đời đời cho chúng ta : “Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta”.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Các em bé lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

  • Qua Bí tích Rửa tội, Chúa cho chúng ta được kêu gọi để trở thành môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
  • Làm môn đệ của thầy Giêsu, chúng ta phải thực hành theo lời thầy dạy. Đó là :
    • Từ bỏ mình với các đam mê tật xấu như lười biếng, cãi lại cha mẹ, chửi tục, đánh nhau, nói xấu bạn bè.
    • Vác thập giá theo Chúa qua những hy sinh : chịu khó đi lễ, mở miệng đọc kinh, giúp đỡ cha mẹ…

Châm ngôn sống : “Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”.

IV. BÀI HÁT CHỦ ĐỀ :  

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon