Tài liệu huấn luyện Tông đồ Đội trưởng – Bài 3

0

TINH THẦN ĐỘI

I. ĐỊNH NGHĨA

Phương pháp hàng đội là phương pháp huấn luyện chia đoàn sinh ra thành ĐỘI, đơn vị căn bản của Phong Trào.  

Đây là lối trao trách nhiệm cho Đội Trưởng. Dùng Đội Trưởng để thi hành các lệnh, và Đội Trưởng được được quyền dùng các cách để thực hiện với sự giúp đỡ của Đội Phó và Đội Viên.  

II. MỤC ĐÍCH

Phương pháp hàng đội giúp đoàn sinh tự phát triển tài năng, năng khiếu và điều khiển.  

1. Hàng đội tự trị. Tự mình điều khiển. Huynh trưởng chỉ là hậu thuẫn
2. Giáo dục lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau 
3. Tạo tinh thần đoàn kết, xây dựng và hợp tác với nhau
4. Tạo cơ hội phát huy khả năng
5. Tạo tinh thần hiểu biết trách nhiệm của mình
6. Tạo tinh thần làm việc tự nguyện và kỷ luật, không gò ép 

III. TINH THẦN ĐỘI  

Muốn cho đội tiến, người đội trưởng phải biết tạo tinh thần cho các đội viên. Sau đây là những cách tao tinh thần đội :

  • · NÊU CAO UY TÍN ĐỘI  

Người Đội Trưởng phải biết giữ kỷ luật, kỷ luật tự giác. Tránh làm điều xấu mang tiếng cho mình và cho đội của mình.  

  • · GÂY THÂN MẬT GIỮA ĐỘI VIÊN  

Đội phải như là một gia đình trong đó mọi người thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, kính trọng nhau. 

  • · MỌI VIỆC ĐỀU CÓ TỔ CHỨC  

Muốn thành công cần phải chuẩn bị mọi việc, nghiên cứu kỹ càng, rổi tìm giải pháp thực hiện, chia công tác rõ ràng, rồi tất cả cùng quyết chí thực hiện.  

  • · GÂY BẦU KHÍ VUI VẺ

Khi mọi người vui vẻ thì các công việc được thức hiện nhanh chóng. Do đó, người Đội Trưởng cần giữ bầu khí vui vẻ trong đội.

  • · CÔNG BẰNG VÀ THỰC TÂM  

Khi mọi người chia sẻ công việc đồng đều thì sẽ dễ dàng làm việc và có thực tâm thì mọi người sẽ tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau thăng tiến

– Đội trưởng có toàn quyền
– Đội viên nên tuân phục 
– Hiểu biết trách nhiệm của mình 
– Làm việc tự nguyện và kỷ luật, không gò ép 
– Tinh thần đoàn kết, xây dựng.

Trích từ Tài liệu Huấn luyện của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

Comments are closed.

phone-icon