Cậu về nguồn

0

CẬU VỀ NGUỒN

(Được tin ông Laurenso Dương Xuân Kính về Nhà Cha ngày 27/11/2013,
Xin thắp nén hương lòng… chúng con tưởng niệm và ghi nhớ ơn cậu, ông)

Cậu kính yêu, nay về với Chúa
Tại sao con phải ứa lệ đây?
Không lâu, con biết phút này
Vì cậu đã bảo: chờ ngày… Thế thôi!

Cậu vẫn dạy từng người con, cháu
Sống sao cho có hậu: phúc phần
Trẻ già, lớn bé thân nhân
Tương quan phải phép xa gần giúp nhau…

Tưởng nhớ cậu ruột đau như cắt
Cắt thật rồi mối thắt tình sâu
Ngoại sinh: gái cả- con đầu
Là mẹ con đó – tiếp theo hai Dì
Sau cùng nhị vị nam nhi
Cậu là phận út, con thì được thương
Ngày cậu rời quê hương yêu dấu:
Nhắc út – con, tuy cháu như con
Cậu gửi tất cả các em
Con thay cậu mợ ân cần bảo ban…
Giờ đây nghe bàng hòang mất mát
Không gian này trời đất vần xoay
Thường tình mà ngỡ như quay
Cậu ơi, con mất mẹ rồi! Cậu đâu? 

Như tiếng cậu nhiệm màu khơi dậy
Cho con nhìn thấy cõi trời cao
Bóng cậu uy dũng bước vào
Theo Vua Vũ Trụ ngự trào phúc vinh
Cửa Thiên môn Nguồn Tình khai mở:
…….

Chốn dương gian phục lạy Đức Vua
Cậy trông Cứu Chúa nhân từ
Dẫn đưa ông, cậu mới vừa được kêu:
Vào dự tiệc Thiên triều mơ ước
Mong thỏa lòng khao khát một đời
Cho dù lầm lỗi kiếp người
Tin lòng Thương xót Chúa ơi, đón vào

Sr. Maria Hoài Thu

và các cháu:
Sr. Maria Batolomeo Chúc
Sr. Maria Tuyết Mai và Sr. Maria Bích Mai
Nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp

Đồng tiếc thương, nguyện cầu và sẻ chia với Mợ, các em cùng các cháu

Comments are closed.