Chân dung Thánh Anrê

0

Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Anrê Tông đồ ngày 30 tháng 11. Thánh Anrê là anh ruột Thánh Phêrô, sinh tại Bethsaida gần biển Galilê, một trong các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu.

Khi Chúa Giêsu đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em Anrê và Simon (Phêrô) đang quăng chài xuống biển, Ngài nói: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người (Mt 4:18-20).

Có lần Chúa Giêsu xuất hiện, Thánh Gioan giới thiệu với Anrê và Simon: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1:35). Hai anh em liền đi theo Chúa Giêsu. Quay lại, Đức Giêsu thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1:38a). Họ đáp lại bằng một câu hỏi: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” (Ga 1:38b). Người bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1:39a). Thánh sử Gioan kể: “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy (Ga 1:39b).

Phúc âm ít nhắc đến thánh Anrê. Trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Kinh Thánh cho biết: Một trong các môn đệ là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (x. Ga 6:8-9). Thánh Gioan kể tiếp: “Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: ‘Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu’. Ông Philípphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philípphê đến thưa với Đức Giêsu” (x. Ga 12:20-22).

Tên Andrew viết theo tiếng Hy Lạp là Ἀνδρέας hoặc Andreas – nghĩa là “có chất nam tính”, “can đảm”. Theo truyền thống Chính thống giáo, Thánh Anrê được gọi là Prōtoklētos (nghĩa là người-được-gọi-đầu-tiên). Ngài được coi là người sáng lập và là giám mục đầu tiên của Giáo hội Byzantium, đồng thời là thánh bổn mạng của “Cuộc Đại Kết Constantinople”.

Thánh Anrê tử đạo bằng cách bị đóng đinh tại thành phố Patras (Patræ) thuộc vùng Achaea, phía Bắc duyên hải Peloponnese. Có bản cổ nói Thánh Anrê bị trói buộc vào thập giá, chứ không bị đóng đinh, nhưng thập giá của ngài có hình chữ X chứ không có hình chữ thập như thập giá của Chúa Giêsu, thường gọi là “Thập giá của Thánh Anrê”.

Truyền thuyết nói rằng Thánh Anrê đã rao giảng Phúc Âm ở nơi mà ngày nay là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, rồi bị đóng đinh theo hình chữ X tại Patras, thuộc Achaea, Hy Lạp. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, Thánh Anrê rao giảng Phúc Âm ở Tiểu Á, ở Scythia và ở Kiev.

Thánh tích của ngài là một ngón tay, một mảnh xương sọ và vài mảnh thập giá. Những thứ này được giữ tại Nhà thờ Thánh Anrê ở Patras (Patræ, Hy Lạp). Thánh Anrê là thánh bổn mạng của nước Tô Cách Lan, Nga và Hy Lạp. Quốc kỳ của nước Tô Cách Lan là hình Thập giá của Thánh Anrê.

Năm 2006, Giáo hội Công giáo, qua ĐHY Roger Etchegaray, đã trao phần thánh tích khác của Thánh Anrê cho Giáo hội Chính thống Hy Lạp.

Lạy Thánh Anrê, xin nguyện giúp cầu thay. Xin thúc giục lòng chúng con mau mắn nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa ngay. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon