Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 32 Thường niên C

0

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
              ( 10 / 11 / 2013)

Chủ đề : TIN LÀ CÁNH CỬA BƯỚC VÀO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 

I. NHẬP : “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Thiên Chúa”. Cái chết của Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi cái chết và dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống mới, sự sống của con cái Thiên Chúa. Muốn được sống với Thiên Chúa, chúng ta phải biết tin vào Đức Kitô và bước đi theo ánh sáng của Ngài.

II. GIẢNG :

Kể chuyện về Phaolô Bột, cậu bé đã can đảm chấp nhận chết vì danh Đức Kitô, vì cậu tin rằng nếu sẵn sàng chịu mất mạng vì Chúa sẽ tìm thấy cho mình sự sống đời đời.

Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây

Hình 1 : Ông Môisê gặp Thiên Chúa trong bụi gai.

* Hôm nay, Môisê đã được gặp thấy ai nơi bụi gai bốc cháy?

T. Gặp được Thiên Chúa.

* Ngài đã xưng mình là ai ?

T. Ta là Đấng tự hữu, Đấng hằng sống.

* Điều này có ý nghĩa thế nào ?

  – Ngài là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac, Giacóp.

  – Ngài cũng là Thiên Chúa của mỗi người chúng ta.

Hình 2 : Chúa Giêsu và nhóm người Xa đốc.

* Chủ trương của nhóm Xa đốc là gì ?

T. Không tin có sự sống đời sau.

* Còn Chúa Giêsu lại chủ trương thế nào ?

T. – Có sự sống đời này và đời sau.

    – Sự sống đời sau khác sự sống đời này.

    – Sự sống đời sau thì trường cửu và tràn đầy hạnh phúc như cuộc sống của các thiên thần.

Hình 3 : Chúa Giêsu tại ngôi mộ của Lagiarô.

* Chúa Giêsu đã quả quyết thế nào với Matta về cái chết của của người em là Lagiarô?

T. Lagiarô sẽ sống lại.

* Chúa Giêsu còn khẳng định gì nữa?

T. Ngài  là sự sống lại và là sự sống.

* Làm thế nào để có được sự sống của Chúa ?

T. Tin vào Đức Kitô

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

* Tin vào Đức Kitô là gì?

   – Nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống.

   – Để Ngài dẫn dắt và chấp nhận mọi hy sinh để theo Ngài.

* Củng cố niềm tin ấy bằng cách nào ?

T. Bằng cách năng học hỏi giáo lý và lãnh nhận Bí tích.

* Sống niềm tin ấy bằng cách nào ?

T. Trung thành giữ các giới răn. Sẵn sàng vì Chúa mà chấp nhận mọi thua thiệt và hy sinh.

* Tin vào Chúa Kitô sẽ được gì ?

T. Được hưởng sự sống đời đời.

Châm ngôn sống : “Lạy Thầy xin thêm đức tin cho chúng con” .

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : TIN VÀO CHÚA KITÔ

Em tin vào Chúa Kitô, là chính suối nguồn cứu độ. Em tin vào Chúa Kitô, thực thi điều Ngài dạy dỗ. Em tin vào Chúa Kitô, chấp nhận hiểm nguy đau khổ. Em tin vào Chúa Kitô, đường đưa đến ơn cứu độ.

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon