Tình yêu tuyệt đối

0

 

Ôi ! Lạy Chúa là tình yêu tuyệt đối,
Hữu thể gốc nguồn và đệ nhất nguyên nhân,
Dù thân con chỉ một chút bụi trần,
Dám mở miệng tung hô Ngài chí Thánh,

Con sấp mình trước cánh tay hùng mạnh,
Đã tác thành bao tuyệt diệu kỳ công,
Đưa con ra từ chỗ vốn hư không,
Đặt con vào hành tinh tràn sự sống.

Ngài cứu con khỏi tối tăm u ám,
Đem con vào ánh sáng rất diệu huyền,
Từ phân tro hôi thối của đất đen,
Cho con ngồi với vương tôn quyền quý. 

Trang điểm con bằng hào quang tuyệt mỹ,
Cho con nếm những mầu nhiệm thiên đình,
Bảy hồng ân cực trọng của Thánh Linh,
Và uống nước nguồn suối thiêng hoan lạc. 

Ôi ! Lạy Chúa đến muôn đời diễm phúc,
Thờ phượng Ngài, con cảm tạ tung hô,
Ngợi khen Chúa trong vạn tiếng reo hò,
Cầu xin Ngài, chắp hai tay trìu mến.

Xin cho con một ngày nào tan biến,
Trở lại nguồn, nơi phát xuất đời con.

                                        Xuân Ly Băng 

Comments are closed.

phone-icon