Triều đại 156: Đức Giáo hoàng Alêxanđê II

0

Đức Alêxanđê II sinh khoảng năm 1010 tại Baggiô, trong miền Milanô, tên thật là Anselmô de Lucques. Được đào tạo tại Cluny nhờ đức Hồng Y Heldebrand, ngài trở nên nổi tiếng qua việc giảng thuyết công khai tấn công cách sống suy đồi luân lý của hàng giáo sĩ, nhất là về sự kết hôn của hàng giáo sĩ. Khi ấy bị đụng chạm đến quyền lợi cá nhân, đức Tổng Giám mục Guiđô tố cáo lên hoàng đế Henry III, nhưng thay vì lên án, hoàng đế Henry III còn giao cho ngài công việc rao giảng tại Đức. Năm 1057, ngài trở thành Giám mục của thành Lucques, rồi làm đặc sứ tông tòa ở Milanô 2 lần cùng với Heldebrand và Thánh Phêrô Đamianô. Sau khi đức Nicôla II qua đời, ngài được Hồng Y đoàn bầu làm Giáo hoàng ngày 1-10-1061 tại Terracina, nhờ đức Hồng y Eldebrand đề nghị. Khi hội nghị Hồng y gởi thông báo về việc đắc cử Giáo hoàng của ngài cho hoàng đế Henry IV, ông không thừa nhận việc bầu chọn này, vì quyền hành hoàng đế bị tước mất trong việc bầu chọn Giáo hoàng.

Do ý muốn của hoàng đế, cụ thể là của thái hậu Anê, nhiếp chính cho vua Henry IV, một công đồng khác được triệu tập tại Balê và một Giáo hoàng khác tên là Cađalô Pallavicinô, Giám mục thành Parme, được bầu làm Giáo hoàng ngày 28-10-1061, với danh hiệu là Hônôriô II. Một hội đồng Giám mục được triệu tập đặc biệt ở Mantoue đã chính thức công nhận ngài và xác định Hônôriô II là ngụy Giáo hoàng. Nhiều vụ xung đột xảy ra, do hai phe phái Giáo hoàng gây ra, đã làm cho rất nhiều người đổ máu. Quân Normanđi, trung thành với lời giao kết với Giáo hội, đã thường xuyên can thiệp để ổn định tình thế. Ngài đã nhiều lần kêu gọi vua Henry IV hãy nhìn nhận ngai vị Giáo hoàng của ngài và hành động theo lẽ phải, nhưng không có kết quả. Trái lại, hoàng đế có mối giao hảo tốt với tân nương nước Anh, Guillaume II le Roux mà chính ngài đã chúc lành cho, hoàng đế còn liên kết với Rôma. Ngài qua đời ngày 21-4-1073, sau 12 năm trị vì với rất nhiều khó khăn và đau khổ. Còn ngụy Giáo hoàng Hônôriô II tồn tại suốt 11 năm, từ 28-10-1061 – 1072.

Comments are closed.