Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 12.12

0

Thứ Năm ngày 12/12/2013

Lễ Đức Mẹ Guađalupê 

Mt 11,11-15

“Gioan chính là Êlia” (Mt 11,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã xác nhận Gioan chính là Êlia, nhưng không phải là ngôn sứ Êlia xưa kia sống lại. Gioan là Êlia của thời đại mới. Ông ngôn sứ của giao ước mới sẽ được ký kết nơi Chúa Giêsu. Ông rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối, giục lòng con người từ bỏ tội lỗi và những gì ngăn cản để đón nhận Ơn Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ông Gioan đã trở nên sứ giả đi trước dọn đường cho Con Chúa đến trần gian. Xin Chúa cũng dạy chúng con biết trở thành nhân chứng cho Ơn Cứu độ của Chúa bằng cách dọn đi những gì là ích kỷ, hẹp hòi, tội lỗi khiến hình ảnh Chúa nơi con bị lu mờ, hầu để cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cuộc sống và con người của con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con từ bỏ tội lỗi mà trở về cùng Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.