Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 11.12

0

Thứ Tư ngày 11/12/2013 

 Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nề,
hãy đến cùng tôi,tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Như Mẹ: Ai đang vất vả, hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi bồi dưỡng: “Tất cả những ai đang vất và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta”. Chính khi đến với Chúa, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh giúp chúng ta vững bước hơn trên đường đời nhiều bước chông gai.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, xin cho chúng con biết nhớ đến Chúa, luôn tìm đến Chúa là Đấng duy nhất ban cho con niềm an ủi, sự bình an và nhất là giúp con vượt thắng được những trở ngại. Lạy Chúa, chỉ nơi Chúa, con mới tìm được hạnh phúc thật.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết nhanh chân chạy đến cầu cứu Chúa, nhất là những khi con gặp đầy thử thách gian truân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.