Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 25.12

0

Thứ Tư ngày 25/12/2013 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

“Họ gặp bà Maria, ông Giuse,
cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16).

Như Mẹ: Con Một Duy Nhất của Thiên Chúa được sinh ra trong hình hài của một trẻ sơ sinh bọc tã đặt trong máng cỏ. Một dấu chỉ thật tầm thường, giản dị và nghèo hèn. Người vốn giàu sang, nhưng đã chấp nhận mang thân phận nghèo hèn, để lấy cái nghèo mà làm cho con người nên giàu có.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Con Chúa đã đến ở cùng chúng con. Người đã đồng hoá với chúng con qua những người khốn khổ bần cùng nhất. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương, giúp đỡ những người cùng khốn trong xã hội, vì họ là hiện thân của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp con nhớ: Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi người nghèo hèn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.