Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 26.12

0

 Thứ Năm ngày 26/12/2013

Lễ kính Thánh STÊPHANÔ  

“Không phải chính anh em nói
mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20)

Như Mẹ: Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết trước những điều các ông sẽ gặp trên hành trình rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Người: nhiều khó khăn, thử thách và bách hại. Nhưng Người đã khẳng định rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thánh Thần Chúa sẽ luôn ở bên để che chở và hướng dẫn các môn đệ của Chúa cho biết phải làm gì và nói gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban sức mạnh của Thần Khí Chúa cho các nhà truyền giáo. Xin Chúa Thánh Thần cũng ở cùng chúng con để chúng con biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong đời sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ chúng con trước những khó khăn của đời sống đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.