Bắt đền

0


Bắt đền Chị xuân đó
Ai bảo chị đến mau
Cho Má sớm bạc đầu
Cho Ba già thêm khổ

Bắt đền Chị xuân đẹp
Cuốn hút mọi vinh hoa
Chị Xuân thắm mặn mà
Cho em nghèo tội nghiệp

Bắt đền Chị Xuân mộng
Kiều diễm giữa hương hoa
Riêng em tuổi ngọc ngà
Ngồi đợi chờ trông ngóng

Không bắt đền Chị nữa
Chị là chính tình thương
Là vẻ đẹp Thiên Đường
Em tìm nơi vĩnh cửu

Chẳng bắt đền Chị yêu
Em còn bé kia mà!
Chưa nghiệm được sâu xa
Tình xuân nơi Thiên Chúa.

Thi Ân
(Thỉnh Sinh)

Comments are closed.