Hồn xuân

0

Em còn nhớ những ngày xuân năm trước
Tuổi Đệ Tử, em tung cánh về quê,
Bên mẹ cha, anh chị thấy vui ghê.
Mừng Xuân Mới nơi gia đình êm ấm.

Nhưng năm nay em mừng mùa xuân Thánh.
Cùng hợp hoan vui với Mẹ Hội Dòng,
Cùng chị em từ muôn hướng hiệp thông.
Dâng lên Chúa Mùa Xuân nhiều ý nghĩa.

Chúa Xuân ơi, tình xuân sao thấm thía
Yêu Chúa lắm, con chấp nhận xa nhà,
Không đoàn tụ với anh chị, mẹ cha.
Trời xuân con là “khuôn viên tu Viện”

Từ bỏ hết để đi vào tận hiến.
Hiểu phần nào những ảo ảnh trần gian,
Sánh làm sao Xuân Trường Cửu Thiên đàng?
Con dâng Chúa lời nguyện cầu nhỏ bé.

Xuân đến rồi mùa xuân nơi trần thế,
“Xin cho con nên chứng tá trung thành,
Bằng tình yêu nồng thắm tuổi thanh xuân,
Chúa lớn lên và con dần nhỏ lại.

Mái Viện tu, con xin nương bóng mãi.
Một cuộc đời luôn đúng nghĩa hiến dâng.
Nên “Muối Men” dậy ướp cõi hồng trần.
Để chiếm hữu Chúa mùa Xuân Bất Diệt”.

Quỳnh Trâm
(Tập Sinh)
 

Comments are closed.