Suy niệm với Mẹ, ngày 10.01

0

Thứ Sáu 10/01/2014

Lc 5,12-16

“Lập tức bệnh phong biến khỏi anh” (Lc 5,13)

Như Mẹ: Sau những tháng ngày sống trong sự xa lánh của mọi người, một mình chống chọi với những đau đớn cùng tủi nhục, hôm nay người thanh niên bị phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành bệnh, anh được trở về với cuộc sống. Chính Chúa đã đến và trả cho anh phẩm giá của một con người thực sự. Mọi sự đều có thể được với những ai có lòng tin!

Với Mẹ: Tình yêu của Chúa luôn trào tràn, Chúa không bao giờ để cho điều gì xảy đến mà không sinh ích cho chúng con. Chỉ cần chúng con ý thức được sự yếu kém và tội lỗi của mình, biết chạy đến kêu cầu Người, Người sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp con biết đặt trọn cuộc đời mình nơi  Chúa cùng luôn tín thác vào Chúa trước mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.