Suy niệm với Mẹ, ngày 16.01

0

Thứ Năm 16/01/2014 

Mc 1,40-45

“Đừng nói gì với ai” (Mc 1,44)

Như Mẹ: Trong buổi đầu hoạt động công khai, Chúa Giêsu cấm không cho người ta nói về Người, lý do là vì có những quan niệm sai lạc phổ biến trong quần chúng về Đấng Mêsia. Người không muốn họ hiểu lầm về sứ vụ của mình. Dù không cho người ta nói, nhưng Người lại yêu cầu chúng ta làm chứng cho người ta biết về Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con luôn có những biến đổi, những ồn ào và náo nhiệt. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tìm đến sự thinh lặng tâm hồn, để chúng con nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn mình, nhờ đó chúng con hiểu và sống theo sự hướng dẫn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dẫn dắt chúng con sống theo đúng ý Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.