Suy niệm với Mẹ, ngày 18.01

0

Thứ Bảy 18/01/2014

Mc 2,13-17

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,
người đau ốm mới cần” (Mc 2,17)

Như Mẹ: Chúa Giêsu ám chỉ cách mỉa mai các kinh sư và người Pharisêu. Họ tự cho mình là công chính không cần đến Đấng Cứu Thế. Họ khép kín trước ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thế giới ngày nay cũng không thiếu những kẻ tự cho mình là nhân đức và thánh thiện, vì thế không cần đến ơn cứu độ của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng không gì an ủi hơn việc khám phá ra tình thương của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Xin cho chúng con biết nhận ra tình thương của Chúa nơi tâm hồn chúng con để chúng con cũng biết mở rộng lòng mình ra để biết yêu thương và đón nhận người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con biết luôn tìm đến với Chúa trong tâm tình sám hối tạ ơn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.