Suy niệm với Mẹ, ngày 21.01

0

Thứ Ba 21/01/2014

Thánh Anê, Trinh nữ Tử đạo

Mc 2,23-28

“Con Người làm chủ ngày Sabát” (Mc 2,28)

Như Mẹ: Chúa Giêsu khẳng định thẩm quyền của Người trên lề luật: “Con Người làm chủ ngày Sabát”. Qua đó ta cũng thấy được ý nghĩa đích thực của ngày Sabát là ngày dành riêng để phụng thờ Thiên Chúa. Đồng thời Chúa Giêsu cũng dạy ta hiểu rằng lề luật là phương tiện để phục vụ lợi ích con người, chứ không phải là tiêu chuẩn để lên án hay phán xét người khác.

Với Mẹ: Xin Chúa cho mỗi người chúng con ý thức được ý nghĩa đích thực ngày Sabát. Nhờ thế, ngày Sabát giúp chúng con đi vào tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, để chúng con luôn chu toàn luật Chúa trong bác ái; đồng thời biết làm chứng nhân cho Chúa bằng lời nói và gương sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con hiểu và sống như lời Chúa Giêsu dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.