Suy niệm với Mẹ, ngày 22.01

0

Thứ Tư 22/01/2014 

Thánh Vinh Sơn, Phó tế tử đạo

Mc 3,1-6

“Ngày Sabát được cứu mạng người hay giết đi” (Mc 3,4)

Như Mẹ: Chúa Giêsu khẳng định tinh thần và ý nghĩa của lề luật là nhằm phục vụ lợi ích con người, đó cũng là việc phụng thờ Thiên Chúa. Vì vậy, ngày Chúa nhật mời gọi chúng ta chu toàn bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, nhưng đồng thời không được quên đi việc phục vụ tha nhân đang lâm nạn trong tinh thần yêu thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì quá lo lắng cho cuộc sống, vì chạy theo thói sống thực dụng mà chúng con dường như quên mất Chúa: “ngày của Chúa, giờ của Chúa” là một thứ gì đó xa lạ với chúng con lắm. Xin cho mỗi người chúng con hiểu và sống đúng tinh thần ngày Sabát mà Chúa đã dạy, để ngày Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày của niềm vui và sự sống.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ bảo chúng con sống tinh thần lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.