Suy niệm với Mẹ, ngày 30.01

0

Thứ Năm 30/01/2014

Mc 4,21-25

“Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa
cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mc 4,24)

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về tinh thần bác ái và công bình đối với tha nhân trong cuộc sống hằng ngày. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tất cả, Người công chính và yêu thương hết mọi loại, nên Người không thích sự gian dối, lọc lừa và thiếu bác ái: Bởi Người là Tình Yêu.

Với Mẹ: Chúa ơi, có nhiều lúc vì ích kẻ, ganh ghét, chúng con sẵn sàng chà đạp lên anh em mình, ngoảnh mặt làm ngơ trước khó khăn của người khác. Vì quá đề cao cái tôi cũng như cậy dựa vào sức riêng mình mà chúng con đã bỏ quên Chúa. Và kết quả chúng con có được chỉ là sự mất bình an, những đau khổ, chán nản và thất vọng…

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc nhở con mỗi khi con không biết sống yêu thương như Chúa dạy.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.