Suy niệm với Mẹ, ngày 31.01

0

Thứ Sáu 31/01/2014

Mồng 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN

Mt 6,25-34

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa,
còn những thức khác Người sẽ ban cho sau” (Mt 6,33)

Như Mẹ: Ngày đầu năm, Chúa mời gọi chúng ta quay trở về với căn tính đích thực của người Kitô hữu: Đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa, hơn là chạy đi tìm bình an và hạnh phúc tạm bợ ở cuộc sống trần thế này. Mọi việc Chúa đều lo liệu và chuẩn bị chu đáo cho chúng ta, Chúa chỉ cần chúng ta cộng tác với Chúa nữa thôi, bằng cách sống phó thác và tin tưởng vào Người.

Với Me: Chúa ơi, có nhiều lúc vì nỗi lo cơm áo, gạo tiền mà chúng con đã không còn nhớ gì đến Chúa, là Kitô hữu mà chúng con sống như một người vô thần. Xin cho chúng con biết lo tìm kiếm Chúa trước và biết sống phó thác cho tình thương quang phòng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết đặt Chúa làm cùng đích của đời mình.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.