Triều đại 174: Đức Giáo hoàng Clêmentê III

0

Đức Giáo hoàng Clêmentê III sinh trưởng tại Rôma, tên thật là Paulino Scolari, được bầu lên ngôi Giáo hoàng ngày 19-12-1187, tại Pisa. Ngài có rất nhiều bạn hữu tại Rôma, nhờ đó ngài đã thành công trong việc giàn xếp những tương phản với Thượng nghị viện. Ngài vào được Rôma và được quyền tự phát hành tiền tệ. Ngài cũng làm hòa với vua Frêđêric Barberousse, nhà vua đã trả lại cho Giáo hội những lãnh thổ đã bị vua con là Henri VI chiếm đóng. Tiếp tục công việc của vị tiền nhiệm Grêgôriô VIII, ngài tổ chức cuộc viễn thập tự chinh lần thứ ba vào năm 1189, trong đó chính vua Frêđêric Barberousse, Philippe Auguste của nước Pháp và Ricarđô được mệnh danh là Tim Sư tử, vua nước Anh, cũng tham chiến. Các thành phốPisa, Vênisia và Gênes cũng tham dự, nhưng đoàn quân Kitô giáo đã bị thua trận. Điều duy nhất mà ngài đã thành công là đòi được quyền đến viếng mộ Chúa. Trong cuộc viễn chinh này, vua Frêđêric Barberousse đã qua đời và cũng vào thời điểm này, vua Richard Tim Sư tử bị bắt làm tù binh bởi Léopolđô VI de Babemberg, sau đó được phóng thích nhờ một số tiền chuộc mạng rất lớn. Ngài qua đời vào tháng 3-1191.

Comments are closed.