Cám dỗ tại hoang địa

0

 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A

CÁM DỖ TẠI HOANG ĐỊA

(Mt 4,1-11) 

I. Bố cục: Bản văn có thể chia thành năm phần:

1) cc. 1-2: Hoàn cảnh diễn ra cơn cám dỗ

2) cc. 3-4: Cơn cám dỗ về bánh

3) cc. 5-7: Cơn cám dỗ về tôn giáo

4) cc. 8-10: Cơn cám dỗ về quyền lực vinh quang

5) c. 11: kết, ma quỷ rút lui, Thiên Chúa đến.

II. Tìm hiểu bản văn

1/ Hoàn cảnh diễn ra cơn cám dỗ là hoàn cảnh nào?

Nơi chốn: Sa mạc, hoang địa. Hoang địa là một đề tài quan trọng của Kinh Thánh, vì hoang địa gây ảnh hưởng trong suốt lịch sử Dân Thiên Chúa. Lịch sử này đã ghi lại hai kỷ niệm có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng thật ra là hai mặt của cùng một hoàn cảnh.

– Thời gian ở trong hoang địa trước tiên được trình bày như là thời kỳ sống lý tưởng của Dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong thời kỳ này, lý tưởng tôn giáo của họ phát triển phong phú và họ sống lý tưởng này ở mức hoàn hảo.

– Thời kỳ này cũng còn được coi như một thử thách, thậm chí một hình phạt dành cho tội lẩm bẩm kêu ca và bất phục tùng. Hoang địa vừa là nơi con người tách mình khỏi trần thế để được thanh luyện, vừa là nơi thử thách.

Thời gian: Đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu có một giai đoạn cần để suy nghĩ, hoạch định chương trình. Sau khi ở sông Giodan lên, Ngài đã được trao sứ mạng Thiên Sai, được đầy tràn Thánh Thần.

Theo Mt, Chúa Giêsu bị cám dỗ sau khi chay tịnh 40 ngày đêm. Còn theo Mc thì Ngài chịu cám dỗ suốt 40 ngày đêm.

2/ Chúa Giêsu vào trong hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Đây là một sự chọn lựa nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Tư cách Mêsia của Đức Giêsu cần được thử thách. Và sự thử thách này là một chặng cần thiết trong ơn gọi của Đức Giêsu, trong tư cách Israel mới. Tại sao Thiên Chúa lại muốn Con Ngài chịu cám dỗ như chúng ta?

Thiên Chúa muốn Đấng Thiên Sai chia sẻ thân phận làm người của chúng ta và thân phận của dân tộc Ngài.

Chia sẻ thân phận làm người: Làm người ai cũng bị cám dỗ về mặt này hay mặt khác: thân phận con người là thân phận bị cám dỗ. Chúa Giêsu ở địa vị Thiên Chúa nhưng đã hủy mình ra không, trở nên giống hẳn chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Chính vì thế, Thiên Chúa đã muốn Con của Ngài bị cám dỗ chẳng những để chia sẻ số phận của chúng ta mà còn đưa chúng ta đến chỗ chiến thắng cám dỗ, vì Ngài đồng nhất với chúng ta, nên cuộc chiến thắng của Ngài là của ta. Vì Ngài đã chiến thắng Satan nên Ngài có thể lãnh đạo chúng ta trong cuộc chiến chống Satan.

Liên đới với dân Ngài: Dân Do thái đã bị thử thách 40 năm trong hoang địa. Thần Khí đưa Chúa Giêsu vào hoang địa để chay tịnh 40 đêm ngày chính là để Chúa Giêsu cảm nghiệm và liên đới với dân trong những khó khăn, thử thách.

“Nếu ông là Con Thiên Chúa”, thành ngữ này cho chúng ta thấy các cám dỗ nhắm tấn công Đức Giêsu trong tư cách Mêsia và Người Con vâng phục và trung thành của Thiên Chúa.

3/ Cơn cám dỗ thứ nhất (cc. 3-4)

Satan tấn công Chúa vào chính lúc đói. Khi con người đói đến độ mạng sống bị đe dọa thì bản năng sinh tồn tự vùng lên, người ta vừa tuyệt đối hóa cơm bánh lại vừa vô cùng ích kỷ. Satan cám dỗ Chúa Giêsu làm phép lạ hóa đá thành bánh. Cơn cám dỗ đưa đến ba kết quả:

– Ngài thôi sống thân phận làm người

– Không chia sẻ nỗi khốn khổ của dân nghèo đói trong hoang địa

– Sử dụng quyền làm Thiên Sai để cứu mình, phục vụ cho mình thay vì cứu người và phục vụ người.

Chúa Giêsu đã chiến thắng như thế nào?

– Dựa vào Lời Chúa để chiến đấu.

– Phó thác trong tay Cha cách tuyệt đối.

– Tương đối hóa lương thực giữa lúc mà lẽ ra người ta tuyệt đối hóa nó.

4/ Cám dỗ thứ hai (cc. 5-7)

Trong cơn cám dỗ thứ nhất, để chiến thắng ma quỷ, Chúa Giêsu đã dựa vào Lời Chúa và lòng tin cậy vào Chúa. Trong cơn cám dỗ này ma quỷ sử dụng ngay tâm trạng của Chúa Giêsu để cám dỗ Ngài, ma quỷ dùng ngay một câu Kinh Thánh đòi lòng tin cậy phó thác để cám dỗ.

Ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu điều gì?

– Thôi không sống thân phận con người, không theo qui luật thông thường.

– Buộc Thiên Chúa phải làm theo ý mình.

Trong cơn cám dỗ này ma quỷ cũng nhằm dụ dỗ Chúa Giêsu không chấp nhận thân phận làm người nữa. Làm người là tất yếu phải sống theo qui luật của thế giới tự nhiên, bắt Thiên Chúa can thiệp để mình không sống theo qui luật này. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu dùng sự che chở của Thiên Chúa đối với Ngài, với Đấng Thiên Chúa sai, dùng lòng tin cậy mà đòi Thiên Chúa làm phép lạ cho mình coi, bắt Thiên Chúa phải phục vụ mình thay vì mình phải phụng thờ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu chiến thắng chước cám dỗ này như thế nào?

Ngài vẫn dùng Kinh Thánh để chiến thắng chước cám dỗ, nhưng điều Chúa Giêsu nhấn mạnh là không lạm dụng tình thương của Thiên Chúa cho tình yêu vị kỷ của con người, không đặt Thiên Chúa trong điều kiện phải làm phép lạ.

5/ Cám dỗ thứ ba (8-10)

Ma quỷ cám dỗ cái gì? Ma quỷ dụ dỗ Chúa Giêsu phục lạy nó, nhận nó làm Chúa. Ở đây có nghĩa là đến với quyền năng bằng con đường của ma quỷ chứ không phải bằng con đường của Thiên Chúa. Đường của Thiên Chúa là đường đi của Người tôi tớ đau khổ. Ngoài con đường đó đều là những con đường trệch với đường Thiên Sai, là những con đường Thiên Chúa không muốn.          

6/ Kết (c. 11)

 Câu kết của bản văn là một ghi chú thần học hơn là một sứ điệp lịch sử. Sự thống trị mà Chúa Giêsu đã từ chối nay vẫn được ban cho Ngài. Các thiên sứ là những tôi tớ của Thiên Chúa (x. Mt 16,27) đến phục vụ Chúa Giêsu, lệ thuộc Ngài. Chúa Giêsu không nhận một vương quyền trần thế, nhưng chia sẻ chính quyền thống trị của Thiên Chúa Cha. Vậy, Nước Trời đã đến gần loài người, bởi vì thiên triều đang vây quanh Người Con yêu dấu của Thiên Chúa. Nhưng các thiên sứ chỉ can thiệp sau khi Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ.

Suy thêm

1/ Bài Tin Mừng này giúp tôi hiểu gì hơn về Chúa Giêsu?

2/ Thái độ của Chúa Gieessu đối với cám dỗ dạy tôi phải có thái độ nào đối với các cơn cám dỗ?

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

Tài liệu tham khảo

1/ Phêrô Phạm Hữu Lai, “Chúa Giêsu chịu cám dỗ”, Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật năm A, tr. 35-40.

2/ Fx. Vũ Phan Long, “Cám dỗ tại hoang địa”, Các bài Tin Mừng Matthêu dùng trong phụng vụ, Tôn giáo, 2007, tr. 74-83. 

Comments are closed.