Giáo án khối Vào đời – Năm I – Bài 13

0

Bài 13 : 

CÁC THƯ THÁNH PHAOLÔ

Lộ trình truyền giáo của Thánh Phaolô

 

I.  N ĐỊNH:

1. Thánh hoá:

2. Ôn bài cũ:

3. Dn vào bài mi:

Chúng ta đã đang và còn tiếp tục cuộc hành trình du lịch Tân Ước với bao điều thú vị. Hôm nay chúng bắt đầu học hỏi về Phaolô và Các Thư của ngài. Có lẽ trong các tác giả Tân Ước, thánh Phaolô, vị tông đồ vĩ đại của dân ngoại – là người chúng ta biết rõ nhất nhờ sách Công Vụ Tông Đồ và các Thư của Ngài.

II. CÔNG B LI CHÚA:  Pl 3:8-10

Gi ý: Các em thân mến,

Làm sao chúng ta không bị đánh động bởi những lời đầy rung cảm của Thánh Phaolô, khi ngài xác quyết: “Nh s công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô” mà ngài “coi tt c mi s là thit thòi, so vi mi li tuyt vi, là được biết Đức Ki-tô Giê-su”. Xin thánh Phao giúp chúng ta – qua việc học hỏi các thư của ngài, chúng ta cũng biết chọn Chúa là ưu tiên số một trong những chọn lựa của chúng ta.

III. DIN GII:

1. Tác gi

Thánh Phaolô – tức Saulô – sinh khoảng năm 10 sau công nguyên, tại Tác-xô xứ Ki-li-ki-a bên Tiểu Á – một thành phố chữ nghĩa với khoảng 300.000 dân cư –  trong một gia đình Do Thái, thuộc chi tộc Ben-gia-min, đồng thời thừa hưởng từ cha mẹ tước hiệu là công dân Roma.

Phaolô đến Roma rất sớm và theo học với một trong những rabbi nổi tiếng nhất vào thời đó là ông Ga-ma-li-en (Cv 22,3; 5,37), thuộc phái Pha-ri-siêu. Vốn là một người Do Thái chính gốc, rất nhiệt thành với Đạo giáo Do Thái, và là một người Pharisiêu chân thành, ông chỉ có mỗi một đam mê là phục vụ Thiên Chúa bằng cách tuân thủ lề luật một cách rất tỉ mỉ và hăng say bảo vệ mọi tập tục, truyền thống của Cha ông.

Chính vì thế khi còn mang tên Saulô, ông nghe đến một thứ đạo Kitô mới xuất hiện, ông đã tự lên Giêrusalem xin các Thầy Thượng tế giấy xác nhận để hành hung những người tin theo Chúa Kitô.  Chính ông đã đồng lõa trong việc ném đá giết Têphanô – một thầy phó tế hết lòng rao giảng và bảo vệ Đạo Chúa Kitô .

Saulô được ơn tr li và được kêu gi làm tông đồ :

Khoảng năm 36, khi đang trên đường đến Đa-mát để tìm bắt những người theo Đức Giêsu, ông đã bị chính Đức Kitô Phục sinh khuất phục qua biến cố ngã xuống đất và bị mù. Ông đã phải ở lại Đa-mát suốt 3 ngày trong tình trạng suy sụp, mù lòa, để nhận định lại tất cả. Nhưng trong cái khoảng trống mênh mông ấy, ông đã thấy được Đức Giêsu, Đấng đã làm đảo lộn cuộc đời của ông.

Sau 3 ngày, khi mắt thân xác được chữa lành thì mắt tâm hồn của ông cũng được mở ra, ông được ơn trở lại và được chính Chúa Kitô sai đi làm tông đồ các dân ngoại. (x Cv 9). Ngay sau đó, Phao lô bắt đầu công cuộc rao giảng Đức Giêsu Kitô. 

2. Ba cuc hành trình ca Phaolô:

a/ Khoảng năm +45 – 49: Chuyến đi truyn giáo đầu tiên cùng với Ba-na-ba và Mát-cô tại Sýp, Pam-phi-li-a, Pi-xi-di-a và Ly-cao-ni-a Nam Tiểu Á). Chính tại đây, Ngài bắt đầu được gọi là Phaolô (tiếng La-tinh); về sau tên này thường được dùng hơn là Saolô (tên gốc Do Thái).

b/  Khoảng năm +50 – 52: Chuyến đi truyn giáo ln th hai cùng với Si-la. Phaolô lưu lại Cô-rin-tô hơn mười tám tháng, ngài viết hai thư: 1 Thê-xa-lô-ni-ca và 2 Thê-xa-lô-ni-ca

c/  Khoảng năm +53 – 58: Chuyến đi truyn giáo ln th ba: Hơn hai năm Phaolô ở tại Êphêsô, ngài viết thư Phi-líp-phê (56-57) và thư 1 Cô-rin-tô (Vượt Qua 57);

– Trong khoảng thời gian một năm tại Ma-kê-đô-ni-a, ngài viết thư 2 Cô-rin-tô (mùa thu 57), và có lẽ thư Ga-lát cũng được viết tại Ma-kê-đô-ni-a.

– Trong vòng hai năm tại Cô-rin-tô, ngài viết thư Rô-ma (mùa đông 57-58)

Năm 58 : Bị bắt tại Giê-ru-sa-lem

Năm 58 – 60 : Bị giam tại Xê-da-rê Pa-lét-tin

Mùa thu năm 60 : Bị giải về Roma và giam tại đó. Trong thời gian này ngày viết các thư Cô-lô-xê, Ê-phê-sô và Phi-lê-mon.

Năm 63 : được trả tự do.

Năm 63 – 66 : Những năm hoạt động cuối cùng, ngài viết các thư Ti-tô và 1 Ti-mô-thê.

Năm 66 : Bị bắt giam tại Rô-ma lần thứ hai – ngài viết thư 2 Ti-mô-thê.

Năm 67 : Tử đạo tại Rô-ma

3. Các thư ca Phaolô :

Người ta chia các thư ca Phaolô thành ba loi :

a/ Các thư ln :Galata, 1 và 2 Cô-rin-tô, Rô-ma và 2 Thê-xa-lô-ni-ca. Nội dung xoay quanh các đề tài lớn như ơn công chính hóa, ngày quang lâm của Đức Giêsu, các vấn đề mà cuộc sống hàng ngày đặt ra cho các tân tòng và Hội Thánh mới được thành lập.

b/ Các thư viết trong tù : Cl, Pl, Ep và Plm. Vấn đề nổi bật là phải hiểu vai trò của Đức Kitô trong vũ trụ và lịch sử như thế nào. Do đó các thư này có tính cách «quy Kitô ». Ngoài ra trong các thư đó, chúng ta còn cảm thấy tác giả lo âu trước những thuyết khắc kỷ sai lầm, khiến ngài phải cố vạch ra một lối sống Kitô giáo toàn diện.

c/ Các thư mc v : 1 và 2 Tm và Tt. Cả ba thư ấy cho thấy thánh Phaolô rất bận tâm với các cộng đoàn đang sống giữa những trào lưu của các lạc thuyết. Vì thế, và cũng vì linh cảm « cuộc ra đi » của mình đã gần kề, nên Ngài đã ra những nguyên tắc lãnh đạo cộng đoàn cho hai môn đệ Ti-mô-thê và Ti-tô để biết tổ chức và giữ vững kho tàng đức tin được tinh tuyền. 

4. Nhng đim Giáo lý chính yếu trong thư ca thánh Phaolô :

a/ Đức Kitô : Người là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế (2 Pr 1,11b) Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người (1 Tm 2,5). Người là Đức Chúa của cả lịch sử, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử của tạo vật (Cl 1,15) là tạo hóa của vũ trụ, chính bởi Người và vì Người mà tất cả được tạo nên (x Rm 11,36)..

b/ Hi Thánh : Hội Thánh là một thân thể mà Đức Kitô là đầu (Ep 1, 22-23 ; Cl 1, 18 ) được xây dựng trên lời rao giảng Tin Mừng. Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô (Gal 3,28 ; Cl 3,11). Vì chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất (1 Cr 12,13).

c/ Công trình cu độ : Công trình cứu độ chính là sáng kiến của Thiên Chúa Cha, được thực hiện bởi Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu tự nguyện sống chết theo tình thương cứu chuộc của Chúa Cha (Ga 3, 16 ; Ga 10, 18 ; 1 Ga 4,10 ; Dt ; 9,14 ; 2 Cr 5,19 ; Pl 2,8 ;Tt 3,6 )

5. Cu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh một gương sống nhiệt thành trong việc rao giảng Lời Chúa là Thánh Phaolô. Ngài sẵn sàng đánh đổi tất cả để miễn là chiếm đoạt được Chúa Kitô : « Dù sng, dù chết, dù gian nan th thách… không ai có th tách tôi ra khi tình yêu Chúa Kitô được ». Còn chúng con thật yếu đuối, đã chọn những cái tâm thường ti tiện mà quên đi chính Đấng tạo dựng nên mình. Xin Chúa vì lời Thánh nhân chuyển cầu – mà giúp chúng con sẵn sàng trở về với Chúa và hết lòng say yêu Chúa như thánh Phaolô, để chúng con được tham dự vào sự sống phục sinh của chính Chúa.

 III. SNG LI CHÚA

1. Bài hc: Theo sách thủ bản.

2. Gi ý thc hành: Gương sống của thánh Phaolô tông đồ phải là mẫu mực trong chọn lựa của chúng ta. Giữa một xã hội có nhiều thứ, nhất là những phương tiện truyền thông cuốn hút các em lìa xa Chúa, sẵn sàng rời bỏ Nhà thờ khi đến giờ dâng lễ ; lơ là việc học giáo ly ; nghe bạn bè hơn cha mẹ, thầy cô ! Vì các em chưa cảm nhận được tình yêu Chúa Kitô dành cho mình. Hãy xin Chúa lôi kéo chúng ta về với Chúa, để sống trong sự thánh thiện và công chính như thánh Phaolô.

IV. Kết.  

 Sr. Ter. Nguyễn Thị Phượng 

Comments are closed.