Suy niệm với Mẹ – Ngày 03.03

0

Thứ Hai 03/03/2014

Mc 10,17-27

“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì
để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17)

Như Mẹ: Chúa không những đòi hỏi chúng ta chỉ sống và tuân giữ những giới răn cùng làm theo những đòi hỏi của lương tâm ngay chính, mà Người muốn chúng ta bước theo Chúa với tâm hồn thanh thoát, không bị nô lệ bởi của cải vật chất. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng thanh niên cũng chính là câu trả lời cho tất cả những ai muốn dấn thân theo Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa biết bao cám dỗ trần tục và giữa những thực tại trần thế, xin giúp chúng con nhận ra đâu là giá trị đích thực, những giá trị giúp chúng con đến được với hạnh phúc thiên đàng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ bảo cho chúng con có sự lựa chọn phù hợp với thánh ý Chúa, biết chọn lựa những giá trị phù hợp với Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.