Suy niệm với Mẹ – Ngày 09.03

0

Chúa Nhật 09/03/2014
Tuần I MC – Năm A

Mt 4,1-11 

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Mt 4,4)

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu đã chiến thắng cảm dỗ của satan nhờ vào Lời Chúa, để trở nên một gương mẫu cho chúng ta, giúp chúng ta tìm được sức mạnh và sự khôn ngoan khi đứng trước những thủ đoạn cám dỗ tinh vi của satan. Chúng ta có thể vượt qua được cạm bẫy của nó nếu chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa và sống theo lời của Người chỉ dạy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng để chúng con nhận ra những cạm bẫy thử thách của satan. Xin ban sức mạnh để chúng con vượt qua được những cám dỗ ấy trong suốt cuộc đời. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên hành trình dương thế.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con khôn ngoan và bền đỗ đi theo Chúa mọi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.