Suy niệm với Mẹ – Ngày 14.03

0

Thứ Sáu 14/03/2014

Mt 5,20-26

Hãy đi làm hòa với người anh em
trước khi đến đây dâng lễ vật” (Mt 5,24)

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại tâm tình của mình dành cho Chúa: Có xuất phát từ lòng mến và sự bình an thật sự hay không? Chúa không cần hình thức, Chúa chỉ cần chúng ta thành tâm sống giới luật của Chúa cách trọn vẹn: Luôn biết yêu thương và tha thứ – đó là lễ vật đẹp mà Người cần nơi chúng ta.

Với Mẹ: Chúa ơi, người ta thường nói khoảng cách xa nhất là từ lỗ tai đến bàn tay. Quả thật con có thể biết và hiểu nhiều điều Chúa dạy, nhưng chẳng bao giờ chịu làm theo cả: với tha nhân, con luôn xét nét và kết án họ là thế này thế kia mà thiếu đi sự bao dung và thông cảm. Xin cho con biết mở lòng ra với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.