Suy niệm với Mẹ, ngày 05.4

0

Thứ Bảy 05/04/2014

Ga 7,40-53

“Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?” (Ga 7,41)

Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, ta thấy người Do Thái chia rẽ nhau vì, có người cho Chúa Giêsu là một vị tiên tri, người khác nhận ra là Đấng Kitô, còn các thượng tế và kinh sư thì muốn bắt Người. Tất cả những ý kiến và thái độ trên cho ta thấy Chúa Giêsu vẫn là một bí nhiệm đối với người cùng thời. Ngày nay, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Người từ đâu đến? Người đã, đang và sẽ làm gì cho tôi?

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng để nhận biết Chúa, chúng con phải có thái độ khiêm tốn, nhờ đó chúng con mới có thể nhận ra Người đang hiện diện nơi anh em chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ dạy chúng con luôn biết sống khiêm tốn trước mặt Chúa, biết nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của trần gian.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.