Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa

0

Ngày 13 tháng 4 năm 2014
Chúa Nhật Lễ Lá, năm A

Lời Chúa:  Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu. Bấy giờ, Đức Giê-su sai hai môn đệ và bảo : “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay.” Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ : ‘Hãy bảo thiếu nữ Xi-on : Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy:  Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời.

Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau : “Ông này là ai vậy ?” Dân chúng trả lời : “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”

*****

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, là một bản văn tương đối ngắn, nhưng đã dành nhiều chỗ cho hình ảnh lừa mẹ và lừa con. Hẳn là hình ảnh này có vai trò đặc biệt, giúp chúng ta hiểu hơn mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô.

Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay.

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền.Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về.

Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ Zacharia:“Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.”

(Mt 21, 5; x. Dcr 9, 9 và Ga 12, 15)

Như lời ngôn sứ, chúng ta hãy hình dung ra Đức Giê-su hiền hậu ngồi trên lưng lừa tiến vào Giê-ru-sa-lem. Ngài là Đức Vua, Con Vua Đa-vít, Đấng Ngự Đến nhân danh Đức Chúa, nhưng chân dung của Ngài khác hẳn với Vua Chúa trần gian, khác hẳn với những gì các môn đệ và cả chúng ta nữa mơ ước:

  • Ngài thật hiền hậu và gần gũi, thay vì uy nghi và xa cách.
  • Ngài ngồi trên lưng lừa, thay vì trên lưng ngựa, biểu tượng của chiến tranh, bạo lực và loại trừ.
  • Ngài cũng thật nghèo khó, thay vì giàu sang phú quí, bởi lẽ lừa con là của người ta; Ngài mượn một lúc, rồi sẽ trả lại ngay.
  • Ngài được chào đón bằng những gì rất thiết thân và đơn sơ, đó là áo choàng người ta đang mặc, là những nhành lá thô sơ, thay vì bằng những lễ vật quí giá và bằng sự biểu dương lực lượng với sức mạnh của những thứ vũ khí giết người.

Hình ảnh này loan báo cho chúng mầu nhiệm Thập Giá, vì nơi Thập Giá, sự hiền hậu tuyệt đối của Ngài sẽ đối đầu với sự bạo tàn tuyệt đối. Hơn nữa, Thập Giá sẽ là ngai Ngài ngự, không phải để lên án và thống trị nhưng để yêu thương, tha thứ, chữa lành, tái sinh và trao ban sự sống. Đó sẽ mãi mãi là cung cách của Ngài, cung cách của Đức Vua hiền hậu, đến với Dân của Ngài, đến với mỗi người chúng ta, và đi vào con tim của chúng ta.

*  *  *

Vậy anh chị em thân mến, như dân thành Giê-ru-sa-lem xưa, chúng ta hãy vui mừng lên đường nghênh đón Đức Ki-tô, Vị Vua hiền hậu và nhân từ của chúng ta, không chỉ để tưởng niệm biến cố Người tiến vào thành thánh hay đền thờ, nhưng còn vào lòng chúng ta, vào cuộc đời chúng ta, vào hướng đi của chúng ta, vào những lựa chọn của chúng ta.

Xin cho cuộc Thương Khó và mầu nhiệm Thập Giá của Đức Ki-tô mà chúng ta tưởng niệm trong Thánh Lễ này và trong Tuần Thánh chinh phục con tim của chúng ta.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.