Suy niệm với Mẹ, ngày 02.4

0

Thứ Tư 02/04/2014 

Ga 5,17-30

“Ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5,25)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã tỏ cho người Do Thái biết Người là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu. Và giờ đây, qua các hành động chữa lành mọi bệnh tật và cho kẻ chết sống lại, Chúa cho chúng ta biết quyền năng ban sự sống của Người và ẩn chứa trong đó là tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng đã đến để cho chúng con nhận lại sự sống thần linh, mà vì yếu đuối, tổ tông chúng con đã đánh mất từ khởi đầu công trình tạo dựng. Chính Chúa là sự sống và là sự sống thật, xin ban cho chúng con sự kiên trung trong việc tìm kiếm sự sống ấy trước bao cám dỗ của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ đường và nâng đỡ trợ lực giúp chúng con biết khao khát sự sống vĩnh cửu là chính Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.