Suy niệm với Mẹ, ngày 03.4

0

Thứ Năm 03/04/2014

Ga 5,31-47

“Tôi đã đến nhân danh Cha tôi,
nhưng các ông đã không đón nhận” (Ga 5,43)

Như Mẹ: Người Do Thái nhất định không tin và khước từ Chúa Giêsu. Dù Chúa Giêsu đã mặc khải căn tính của mình cho họ, nhưng họ vẫn không tin. Người đã trưng dẫn bốn bằng chứng như lời chứng của ông Gioan, lời chứng qua công việc Người làm, qua Thánh Kinh và qua lời Chúa Cha, nhưng họ vẫn không chịu tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhiều lần không đón nhận Chúa vì cái tôi, vì lòng ích kỉ, kiêu căng và thiếu bác ái. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống, để chúng con có một lòng mến sắt son và một tình mến nồng nàn, luôn vững lòng cậy trông vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.