Suy niệm với Mẹ, ngày 12.4

0

Thứ Bảy 12/04/2014 

Ga 11,45-57

Thà một người chết thay cho dân
còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50)

Như Mẹ: Đức Giêsu đã chấp nhận tự hủy chính mình để cứu độ chúng ta, giúp chúng ta khôi phục lại địa vị làm con cái Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học theo gương của Chúa Giêsu, dám hy sinh, từ bỏ chính mình vì Chúa và vì anh em. Vậy chúng ta có dám chết đi với những tính hư nết xấu của mình để được cứu độ hay không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con được mời gọi không chỉ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình, mà còn phải giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa, để nhờ đó mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con sống cho xứng đáng với ơn cứu độ Chúa dành cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.